Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra

Over LRGP

Algemene informatie

Het Leidsche Rijn Gezondheidsproject is een doorlopend onderzoek naar de gezondheid van inwoners van Leidsche Rijn. Het onderzoek vindt plaats in de vijf huisartsenpraktijken van de Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra (LRJG). Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Julius Centrum van het UMC Utrecht. Begin 2021 zijn de inclusies voor nieuwe deelnemers gestopt. Er worden nog wel follow up gegevens verzameld van deelnemers bij de huisartsenpraktijken van LRJG.

Doel
Het doel van het LRGP is het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van de huisartsenzorg. Daarnaast vergroot LRGP de kennis over de oorzaak, behandeling en preventie van ziekten en factoren die daarop van invloed zijn.

Organisatie

Binnen het Leidsche Rijn Gezondheidsproject worden gegevens van patiënten verzameld uit de 5 huisartsenpraktijken binnen Leidsche Rijn (LRJG). De operationele activiteiten vallen dan ook onder de verantwoordelijkheid van het LRJG. Het Leidsche Rijn Gezondheidsproject is organisatorisch ingebed binnen het Julius Huisartsen Netwerk van het Julius Centrum, UMC Utrecht. Het Julius Centrum is verantwoordelijk voor de wetenschappelijke verantwoording.

LRJG
De Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra (LRJG) bestaan uit de locatie: Terwijde, Parkwijk, Veldhuizen, Vleuterweide en Leidsche Rijn centrum. LRJG is een academische huisartsenpraktijk. Dat betekent dat zij niet alleen zorg bieden, maar ook bezig zijn met het verbeteren van de zorg door wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Op de website van LRJG kunt u meer informatie vinden, www.lrjg.nl.

Julius Huisartsen Netwerk
Het Julius Huisartsen Netwerk (JHN) is een intensieve samenwerking tussen het Julius Centrum van het UMC Utrecht en ongeveer 80 huisartsenpraktijken verbonden aan het JHN. Onder de 80 huisartsenpraktijken vallen ook de 5 huisartsenpraktijken van de Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra (LRJG).

Het JHN heeft een stuurgroep welke bestaat uit vertegenwoordigers van het Julius Centrum en de deelnemende huisartsenpraktijken waaronder ook LRJG. De wetenschappelijke verantwoordelijkheid wordt gedragen door de stuurgroep. Alle aanvragen voor gebruik van de gegevens uit het Leidsche Rijn Gezondheidsproject worden door de stuurgroep beoordeeld. Meer informatie over het JHN kunt u vinden op Julius Huisartsen Netwerk - UMC Utrecht

Julius Centrum
Het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappelijk en Eerstelijns Geneeskunde is een van de divisies van het Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht.

Het Julius Centrum richt zich op onderzoek, onderwijs en zorg. Het doel is het verbeteren van de zorg en het voorkomen van ziekte. Met dit doel wordt kennis ontwikkeld en verspreid op het gebied van Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnszorg. Meer informatie kunt u vinden op https://juliuscentrum.umcutrecht.nl.

Privacy

Deelnemers
Het LRGP besteedt veel zorg aan de bescherming van de privacy van u als patiënt. Klik voor meer informatie  

Onderzoekers
Het leidende principe van LRGP is de bescherming van de privacy van de deelnemers. De opzet van het onderzoek is besproken met vertegenwoordigers van het consumentenplatform Patiënt en zorg en goedgekeurd door de inspectie voor de Gezondheidszorg. Het verbergen van alle persoonsgegevens voor onderzoekers en voor andere gebruikers van LRGP is geregeld in een juridisch document. Het onderzoek is destijds goedgekeurd door de Medisch Ethische Commissie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Alle deelnemers hebben schriftelijk geïnformeerde toestemming gegeven. Klik voor meer informatie

Disclaimer

Hoewel aan alle pagina’s op deze website grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. LRGP aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina’s van deze website.
De site waarnaar gelinkt wordt door LRGP worden regelmatig gecontroleerd op betrouwbaarheid van informatie. Toch kan LRGP voor de inhoud van deze pagina’s van derden niet verantwoordelijk worden  gehouden.

reclamebureau anno nu ifthen.nl