Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra

Follow-up/vervolgonderzoeken

Follow-up/vervolgonderzoeken

Al uw contacten met de huisarts en met andere hulpverleners worden in het digitale dossier van de huisarts vastgelegd. Voor LRGP koppelen we deze gegevens aan uw Individueel Gezondheidsprofiel. Van de continue registratie van gegevens zult u de komende jaren in de praktijk weinig merken.

Voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek kan het zinvol zijn alle deelnemers of deelnemers met bepaalde kenmerken (hoge bloeddruk, hoofdpijn, vrouwen in de overgang, klachten van maagzuur, benauwdheid etc.) uit te nodigen om mee te werken aan een vervolgonderzoek of apart deelonderzoek.

Als u hiervoor toestemming heeft gegeven kunt u worden uitgenodigd voor een vervolg- of deelonderzoek. Het gaat dan om onderzoek waarvoor extra informatie nodig is. Met andere woorden onderzoek, waarvoor meer gegevens nodig zijn dan die uit het Individueel GezondheidsProfiel, de gegevens uit de continue registratie door de huisarts en de vragenlijsten voor het LRGP.

Of en hoe vaak dat voorkomt, is onbekend omdat in de toekomst een ander onderzoek kan starten dat graag gebruikmaakt van de gegevens van het LRGP, of de bestaande gegevens van het LRGP wil uitbreiden. U beslist uiteraard altijd zelf of u met een vervolg- of deelonderzoek wilt meedoen. Dit heeft geen invloed op de vertrouwensrelatie tussen u en uw huisarts, u kunt blijven rekenen op de gebruikelijke kwaliteit van zorg.

reclamebureau anno nu ifthen.nl