Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra

Disclaimer

Disclaimer

Het samenstellen van de internetpagina's van Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra gebeurt met grote zorg. Desondanks kan het voorkomen dat informatie onvolledig of onjuist op de pagina's is terechtgekomen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de aangeboden informatie. Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra of haar medewerkers kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen of opgelopen schade vanwege de aangeboden informatie.

Op de internetpagina’s van Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra  staan enkele links die verwijzen naar internetpagina's van derden die niet onder het domein van Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra vallen. Op de inhoud van deze pagina's hebben de medewerkers van Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra geen enkele invloed. Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra of haar medewerkers aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de aldaar aangeboden informatie.

Veiligheid en privacy

Alle gegevens van persoonlijke aard die u, de gebruiker, aan ons verstrekt zullen door de medewerkers van Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid worden behandeld. Aangezien via het internet niet te allen tijde veilig informatie verstuurd kan worden, aanvaarden Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra of haar medewerkers geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of openbaar worden van informatie die van en naar de gebruiker wordt verstuurd.

Herzien van informatie

Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra behoudt zich het recht voor om de inhoud van de internetpagina's en de tekst van deze verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen. Met het gebruik van de internetpagina’s van Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra verklaart de gebruiker uitdrukkelijk dat dit op eigen risico gebeurt en alle verantwoordelijkheid die verband houdt met het gebruik van deze pagina's bij de gebruiker ligt.

Utrecht, 
juni 2014
 
Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra
Emile Hullebroeckstraat 60
3543 BZ Utrecht

reclamebureau anno nu ifthen.nl