Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra

Leidsche Rijn GezondheidsProject

Over het Leidsche Rijn GezondheidsProject (LRGP)

Het Leidsche Rijn Gezondheidsproject (LRGP) is een doorlopend onderzoek naar de gezondheid van de inwoners van Leidsche Rijn. De Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra voert het onderzoek uit in samenwerking met het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde van het UMC Utrecht. 

Doel LRGP

Het doel van het LRGP is via hoog kwalitatief onderzoek inzicht te krijgen in de:

  • factoren die het ontstaan van ziekten bevorderen; 
  • effecten van preventieve maatregelen, en behandeling op de gezondheid;
  • impact van vernieuwingen in de zorg op de gezondheid. 


Download hier de flyer voor meer informatie

Organisatie

De Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra voert het onderzoek uit in samenwerking met het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde van het UMC Utrecht. De operationele activiteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van LRJG, en worden uitgevoerd door de LRGP uitvoerende commissie.  De wetenschappelijke verantwoordelijkheid wordt gedragen door de LRGP-stuurgroep, waarin zowel LRJG als het Julius Centrum is vertegenwoordigd.

Management team LRGP

Het managementteam is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het LRGP en bestaat uit:

  foto van Ilonca Vaartjes foto van Michiel Bots
Dr. N. Jansen Dr. Ilonca Vaartjes Prof dr. Michiel Bots
Julius Centrum/LRJG Julius Centrum, UMC Utrecht Julius Centrum, UMC Utrecht

 

Stuurgroep LRGP

Naast het management team bestaat de stuurgroep uit de volgende leden:

foto van Rick Grobbee foto van Arno Hoes foto van Jan Oomes foto van Cuno Uiterwaal foto van Niek de Wit
 Prof dr. Rick Grobbee  Prof dr. Arno Hoes Dr. Jan Oomes Prof dr. Cuno Uiterwaal Prof dr. Niek de Wit 
Julius Centrum, UMCU  Julius Centrum, UMCU  LRJG  Julius Centrum, UMCU  Julius Centrum/LRJG

 

Wetenschapscommissie


foto van Ilonca Vaartjes foto van Michiel Bots M. Hollander   I. Looijmans
 Dr. Ilonca Vaartjes  Prof dr. Michiel Bots Dr. M. Hollander   Dr. I. Looijmans
Voorzitter  Vice-voorzitter  Huisarts    Huisarts

Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra

Ruim 12 jaar geleden zijn de Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra opgericht. Wat kunnen we precies voor u betekenen als inwoner van Leidsche Rijn? En waar streven we naar? Dat delen we graag met u. 

Onze missie en visie: Goede zorg die toegankelijk is voor alle bewoners van Leidsche Rijn. Daar staan wij voor als Stichting Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra. Dat doen we door uiteenlopend zorgaanbod aan te bieden voor u als bewoner in uw buurt. Met onze 5 centra verspreid over Leidsche Rijn is degene die u nodig hebt namelijk nooit ver weg.

Bovendien zijn wij een academische praktijk. Dat betekent dat we niet alleen uitstekende zorg willen bieden, maar deze ook willen verbeteren door wetenschappelijk onderzoek te doen en te innoveren. Daarom zijn onze huisartsen en fysiotherapeuten ook actief op het gebied van onderzoek en onderwijs. Ze volgen studies, wisselen onderling kennis uit en nemen uw antwoorden op onze onderzoeksvragen mee in het verbeteren van hun dienstverlening. Daarnaast delen ze graag hun kennis via de website en de nieuwsbrief. Zodat u de juiste beslissing kunt nemen over uw gezondheid.

www.lrjg.nl 

Julius Centrum

Het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde is een van de divisies van het Universitair Medische Centrum (UMC) Utrecht (https://juliuscentrum.umcutrecht.nl/).  

Het Julius Centrum richt zich op onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg. Op het gebied van onderzoek richt het Julius Centrum zich op hart- en vaatziekten, kanker, en infectieziekten. Daarnaast wordt onderzoek gedaan om onderzoeksmethoden te verbeteren. Voor de genoemde ziektengroepen richt het Julius Centrum zich op het:

  • verbeteren en optimaliseren van de diagnostiek;
  • vaststellen van de oorzaken van ziekten;
  • bepalen van de prognose van de aandoeningen;
  • verbeteren van bestaande en evalueren van nieuwe behandelingen. 

Onderwijs wordt gegeven aan studenten aan de Universiteit Utrecht (Geneeskunde, Biomedische Wetenschappen, Farmaceutische Wetenschappen), aan personen die al afgestudeerd zijn, maar zich willen verdiepen in de epidemiologie (post-academisch), aan diverse zorgverleners. Daarnaast is de huisartsenopleiding ondergebracht bij het Julius Centrum. De patiëntenzorg vindt vooral plaats in de Julius Gezondheidscentra.

Missie Julius Centrum: streven naar een leidende rol in het verkrijgen en verspreiden van kennis op het gebied van Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde. Dit wordt bereikt door het verrichten van baanbrekend onderzoek binnen 4 onderzoeksprogramma’s, door het aanbieden van een breed scala aan succesvolle onderwijsprogramma’s aan (bio) medische studenten, onderzoekers, clinici en andere professionals in de gezondheidszorg en door het leveren van academische eerstelijns gezondheidszorg.

reclamebureau anno nu ifthen.nl